วันที่ 29 มิ.ย. 63 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสา หมู่.17 ต.ตลาดแร้ง จำนวน 40 คน ร่วมกันพัฒนารอบหมู่บ้าน

วันที่ 29 มิ.ย. 63 ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสา หมู่.17 ต.ตลาดแร้ง จำนวน 40 คน ร่วมกันพัฒนารอบหมู่บ้าน


Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563