องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายนคร กรมแสง นายเฉลิมชัย รวมชัยภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายนคร กรมแสง นายเฉลิมชัย รวมชัยภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แก่ ผู้ป่วยโรคไต ตำบลตลาดแร้ง
1. นางน้อย ปลื้มใจ หมู่ 5
2. น.ส.มัจฉา ชาติมนตรี หมู่ 9
3. น.ส.ทิพวรรณ หมู่ 10
4. น.ส.บานเย็น ภิญโญยาง หมู่ 17
ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2563