องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้มอบงบประมาณสร้างที่อยู่อาศัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้มอบงบประมาณสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่            นางสาวชื่น ใจเที่ยง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563