เทศบาลตลาดแร้ง นำโดยท่านรองจำนงค์ ประภาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับคณะกรรมการร่วมออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อร้องเรียนอู่ซ่อมรถบ้านหนองจันทิ ตรวจสอบพร้อมกับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 เทศบาลตลาดแร้ง นำโดยท่านรองจำนงค์ ประภาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับคณะกรรมการร่วมออกตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อร้องเรียนอู่ซ่อมรถบ้านหนองจันทิ ตรวจสอบพร้อมกับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ได้ข้อสรุปดังนี้
1.ให้อู่จัดทำห้องอบพ่นสีให้ได้มาตรฐาน
2.ให้เคาะได้เวลา 09.00-17.00 น.
3.จัดให้มีที่จอดรถของลูกค้าไม่จอดข้างทาง
ให้เวลาปรับปรุง 30 วัน นับจากวันตรวจสอบ


Print Friendly, PDF & Email
26 พฤษภาคม 2563