เทศบาลตำบลตลาดแร้งจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้งจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

   ปีใหม่ นำโดยท่านนายก คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด

และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564