เทศบาลตำบลตลาดแร้งตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้งตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

Print Friendly, PDF & Email
25 กันยายน 2563