เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ทำการมอบประปาหมู่บ้าน ให้แก่บ้านดอนไฮ หมู่ 2 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2563