เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล 

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล        ได้ทำการมอบประปาหมู่บ้าน ให้แก่บ้านกุดไผ่ หมู่ 1 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2563