เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดย นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.กุดหูลิง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดย นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.กุดหูลิง ชมรมTO BE NUMBER ONE บ้านคลองอุดม ผู้นำชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมประกวด TO BE RECYCLE ขึ้นที่วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และรณรงค์ในการคัดแยกขยะ เด็กๆห่างไกลยาเสพติด มีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563