เทศบาลตำบลตลาดแร้งร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยนายวิเชียร เจนชัย นายกฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


Print Friendly, PDF & Email
10 พฤษภาคม 2564