เทศบาลตำบลตลาดแร้งร่วมรณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้งร่วมรณรงค์ “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และการมีสุขภาพที่ดี

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563