เทศบาลตำบลตลาดแร้งออกจ่ายเบี้ยคนพิการตกเบิก ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 23 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้งออกจ่ายเบี้ยคนพิการตกเบิก ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 7 ราย ได้แก่
1.นายบุญสิน ศรีชมชื่น ม.6
2.นายเถิง กองชัย ม.8
3.นางสำรวย ป้องชาลี ม.8
4.นางทองใบ ปิตะบุตร ม.8
5.นางอุไร จูมพลพงษ์ ม.18
6.นายหมุน เสนชัย ม.18
7.นางสำราญ จวงเงิน ม.18


Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563