เทศบาลตำบลตลาดแร้งออกฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อโรคในสถานพยาบาล

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุขฯ ออกฉีดพ่นสารเคมีป้องกันเชื้อโรคในสถานพยาบาล

รพ.สต. หลุบโพธิ์ รพ.สต.กุดยาง และรพ.สต กุดหูลิง


Print Friendly, PDF & Email
26 พฤษภาคม 2563