เทศบาลตำบลตลาดแร้งออกพื้นที่พ้นสารเคมีฆ่าเชื้อภายในวัดมหาคงคา วัดป่าดอนตูม และตลาดสด (ตลาดน้อยบ้านกุดหูลิง)

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่พ้นสารเคมีฆ่าเชื้อภายใน          วัดมหาคงคา วัดป่าดอนตูม และตลาดสด (ตลาดน้อยบ้านกุดหูลิง)


Print Friendly, PDF & Email
26 พฤษภาคม 2563