เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้ทำการ Big Cleaning Day

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้ทำการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ้นฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน


Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563