เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้มีจุดคัดกรอง โควิด -19 ตรวจวัดไข้สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้มีจุดคัดกรอง โควิด -19 ตรวจวัดไข้สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน


Print Friendly, PDF & Email
26 พฤษภาคม 2563