เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้ร่วมขบวนแห่งานจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2563 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้ร่วมขบวนแห่งานจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2563               นำโดย นายวีเชียร เจนชัย และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลตลาดแร้ง         และพนักงานเจ้าหน้าที่


Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2563