เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ต.ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้าออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ต.ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้าออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่                      ร่วมกับส่วนราชการอำเภอบ้านเขว้า ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง ให้บริการ 4 หมู่บ้านพร้อมกัน ม.4,ม.10 ,ม.12,ม.15 ตำบลตลาดแร้ง

โดยให้บริการดังนี้1.จัดเก็บภาษีขยะ 2.ร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย 3.มอบนโยบายให้ความช่วยเหลือประชาชน                 โดยท่านรองจำนงค์ ประภาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

 

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563