เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุขฯ ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุขฯ ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2563