เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กศน.

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กศน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 และการทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาดแร้ง ณ รพ.สต.กุดยาง


 
Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2563