เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยท่านนายกวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ได้นำอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุถล่ม ได้รับความเสียหายนำมอบให้ราษฎรหมู่ที่ 4 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 12 หมู่ 15

วันนี้ 26 เมษายน 63 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยท่านนายกวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ได้นำอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุถล่ม ได้รับความเสียหายนำมอบให้ราษฎรหมู่ที่ 4 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 12 หมู่ 15 เป็นที่เรียบร้อย


Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563