เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุข​ฯ และงานป้องกัน​ฯ ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก​บ้าน​โนนเปลือย​ตามาตรการควบ​โรค​ 331

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยกองสาธารณสุข​ฯ และงานป้องกัน​ฯ ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก​บ้าน​โนนเปลือย​ตามาตรการควบ​โรค​ 331


Print Friendly, PDF & Email
18 กันยายน 2564