ประกาศราคากลางและ TOR ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 (หน้าปั้ม PT)-บ้านท่าจั่น หมู่ที่ 4 เรื่องที่ 2 ประกาศราคากลางและ TOR ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-003 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก สายบ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 (เรียบแม่น้ำชี)-บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564