โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ได้เป็นประธานเปิด โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หมู่ที่ 1 บ้านกุดไผ่ ตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563