โครงการ”ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตมีสุข” จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในพิธีตามโครงการ ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตมีสุข ณ วัดอัมพวัน บ้านห้วย ม.8 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยมีนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วย นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง, ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด , สมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอบ้านเขว้า กลุ่มพลังสตรีอำเภอบ้านเขว้า,กำนันทุกตำบล , ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โครงการ”ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตมีสุข” จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิได้เข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


Print Friendly, PDF & Email
31 มีนาคม 2563