โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปี 2563 ณ จังหวัดตาก

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปี 2563 ณ จังหวัดตาก

Print Friendly, PDF & Email
25 กันยายน 2563