โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหาร จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลตลาดแร้ง (EMS)

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหาร

จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลตลาดแร้ง (EMS)


Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564