โครงการ “ในนำมีปลา ชาวประชามีสุข”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง นายวิเชียร เจนชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง และประชาชน ร่วมกันปล่อยปลา ณ บริเวณหนองเชียงมน บ้านหลุบโพธิ์ ตามโครงการ “ในนำมีปลา ชาวประชามีสุข”


Print Friendly, PDF & Email
23 พฤษภาคม 2562