โครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 2

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ประธานเปิดโครงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. – 23 ส.ค. 62 โดยมี อปพร.จากเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เทศบาลตำบลทุ่งทอง               และองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน เข้าร่วมโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
19 กุมภาพันธ์ 2563