เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยท่านนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย