ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง รับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563