งานบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง

นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับนายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน

1 2 3 7