โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประชาชนในชุมชนหมู่ 6 บ้านหนองจันทิ หมู่ 8 บ้านห้วย หมู่ 18 บ้านห้วยเหนือ ร่วมกันกำจัดสิ่งปฏิกุลและขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาพบประชาชน

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาพบประชาชนตามโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ร่วมกันถางหญ้าเพื่อปลูกดอกดาวเรือง หน้าเทศบาลตลาดแร้ง

คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมกันถางหญ้าเพื่อปลูกดอกดาวเรือง หน้าเทศบาลตลาดแร้ง

1 18 19 20